GOUTORBE Geoffrey : wins the following matches and loses these matches

Event   VS W
Rtng
L
Rtng
W
Gain
L
Lose
Diff T
1 ** Big Bang 2013 280 PARADIS Mario 2164 1480 2 0 684 T Sig
2 ** Big Bang 2013 280 CARRINGTON Richard Sean 2164 2007 6 0 157 T Sig
3 ** Big Bang 2013 280 KRISHNAN Chandru 2164 2280 21 0 -116 T Sig
4 ** Big Bang 2013 280 KAPRIELIAN Sevag 2164 2340 24 0 -176 T Sig
5 ** Big Bang 2013 280 SICARD Nathan 2164 1448 2 0 716 T Sig
6 ** Big Bang 2013 280 SIEU Peng Ho 2164 2100 9 0 64 T Sig
7 ** Big Bang 2013 280 SIEU Peng Ho 2164 2100 9 0 64 T Sig
8 ** Big Bang 2013 280 SIEU Vida 2164 1287 2 0 877 T Sig
9 ** Big Bang 2013 280 GABORIAUD Julien 2164 1932 5 0 232 T Sig
10 ** Big Bang 2013 280 SUBOTYAK Ivan 2164 1459 2 0 705 T Sig
11 ** Big Bang 2013 280 DELAIR Guillaume 2164 1683 2 0 481 T Sig
12 ** Big Bang 2013 280 DELAIR Guillaume 2164 1683 2 0 481 T Sig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOUTORBE Geoffrey loses the following matches and wins these matches

Event   VS W
Rtng
L
Rtng
W
Gain
L
Lose
Diff T
1 ** Big Bang 2013 280 DAM Liem 2357 2164 6 4 193 T Sig
2 ** Big Bang 2013 280 MASSON-RATEL Laurent 2075 2164 18 16 -89 T Sig
3 ** Big Bang 2013 280 DAUPLAISE Catherine 1987 2164 24 22 -177 T Sig
4 ** Big Bang 2013 280 CARRINGTON Richard Sean 2007 2164 24 22 -157 T Sig