GOUTORBE Geoffrey : wins the following matches and loses these matches

Event   VS W
Rtng
L
Rtng
W
Gain
L
Lose
Diff T
1 ** BIG BANG 2018 340 PARADIS Mario 2301 1526 2 0 775 Sig
2 ** BIG BANG 2018 340 SIEU Vida 2301 1518 2 0 783 Sig
3 ** BIG BANG 2018 340 GAUTHIER Sophie 2301 1830 2 0 471 Sig
4 ** BIG BANG 2018 340 LEWIS Rohan Donovan 2301 1946 3 1 355 Sig
5 ** BIG BANG 2018 340 LIN Austin Yimin 2301 2201 9 7 100 Sig
6 ** BIG BANG 2018 340 PANDE Vikalp 2301 2593 27 25 -292 Sig
7 ** BIG BANG 2018 340 DING Udy Zixin 2301 1566 2 0 735 Sig
8 ** BIG BANG 2018 340 RAYMOND Zakary 2301 2368 18 16 -67 Sig
9 ** BIG BANG 2018 340 BEAULIEU Jordan 2301 1860 2 0 441 Sig
10 ** BIG BANG 2018 340 MARTIN Simeon 2301 1769 2 0 532 Sig
11 ** BIG BANG 2018 340 FAUCHER Carlos 2301 1545 2 0 756 Sig
12 ** BIG BANG 2018 340 SESHADRI Sangeetha 2301 1919 3 1 382 Sig
13 ** BIG BANG 2018 340 LIU Ken 2301 2247 9 7 54 Sig
14 ** BIG BANG 2018 340 HUANG Daniel Xudong 2301 1754 2 0 547 Sig
15 ** Circuit Québécois #5 339 COLANTONIO Laurent 2219 1741 2 0 478 Sig
16 ** Circuit Québécois #5 339 CHEN Yu-Hsan 2219 2190 11 9 29 Sig
17 ** Circuit Québécois #5 339 LALONDE Marc 2219 1659 2 0 560 Sig
18 ** Circuit Québécois #5 339 LALONDE Marc 2219 1659 2 0 560 Sig
19 ** Circuit Québécois #5 339 JONCAS Émile 2219 1341 2 0 878 Sig
20 ** Circuit Québécois #5 339 BEAULIEU Jordan 2219 1844 3 1 375 Sig
21 ** Circuit Québécois #5 339 BLAIS Guillaume 2219 1701 2 0 518 Sig
22 ** Circuit Québécois #5 339 GAUTHIER Pierre-Anthony 2219 2298 18 16 -79 Sig
23 ** Circuit Québécois #5 339 FEI Jean 2219 1823 3 1 396 Sig
24 ** Circuit Québécois #5 339 SHIAO Ann 2219 1945 5 3 274 Sig
25 ** Circuit Québécois #5 339 SIEU Peng Ho 2219 1622 2 0 597 Sig
26 ** Circuit Québécois #5 339 SIEU Vida 2219 1524 2 0 695 Sig
27 ** Circuit Québécois #5 339 BOURBONNAIS Alain 2219 2589 30 28 -370 Sig
28 ** Circuit Québécois #5 339 GALARNEAU Patrick 2219 1854 3 1 365 Sig
29 ** Circuit Québécois Donic #2 336 CHARBONNEAU Stephane 2311 2434 21 19 -123 Sig
30 ** Chops Open 2017 336 KENT Ian 2311 2252 9 7 59 Sig
31 ** Circuit Québécois Donic #2 336 MARTEL Jérôme 2311 1424 2 0 887 Sig
32 ** Chops Open 2017 336 MORIN Katherine 2311 1357 2 0 954 Sig
33 ** Chops Open 2017 336 FOURNIER Émile 2311 2230 9 7 81 Sig
34 ** Circuit Québécois Donic #2 336 BHUGON Oliver 2311 1528 2 0 783 Sig
35 ** Circuit Québécois Donic #2 336 LAFLEUR Carl-Éric 2311 1625 2 0 686 Sig
36 ** Chops Open 2017 336 SCHLEIFER Théo 2311 910 2 0 1401 Sig
37 ** Chops Open 2017 336 BLAIS Guillaume 2311 1663 2 0 648 Sig
38 ** Chops Open 2017 336 MONTMINY David 2311 1180 2 0 1131 Sig
39 ** Circuit Québécois Donic #2 336 BEAULIEU Jordan 2311 1580 2 0 731 Sig
40 ** Chops Open 2017 336 AYOUB Danny 2311 633 2 0 1678 Sig
41 ** Circuit Québécois Donic #2 336 GUO Kevin 2311 979 2 0 1332 Sig
42 ** Chops Open 2017 336 POULIN Marc 2311 629 2 0 1682 Sig
43 ** Circuit Québécois Donic #2 336 LALONDE Marc 2311 1603 2 0 708 Sig
44 ** Circuit Québécois Donic #2 336 Roy-Gagne Guillaume 2311 1196 2 0 1115 Sig
45 ** Chops Open 2017 336 CLÉMENT Joffrey 2311 2134 6 4 177 T Sig
46 ** Chops Open 2017 336 LAURENS-RENER Alexis 2311 678 2 0 1633 T Sig
47 ** Championnat par Équipe de Laval 2017 335 AIKEY Timothy 2206 2050 6 4 156 Sig
48 ** Championnat par Équipe de Laval 2017 335 LECAPITAINE Mathieu 2206 2082 8 6 124 Sig
49 ** Championnat par Équipe de Laval 2017 335 LALONDE Marc 2206 1497 2 0 709 Sig
50 ** Championnat par Équipe de Laval 2017 335 BEAULIEU Jordan 2206 1497 2 0 709 Sig
51 ** Championnat par Équipe de Laval 2017 335 MONTMINY David 2206 1181 2 0 1025 Sig
52 ** Championnat par Équipe de Laval 2017 335 ANGERS Gabriel 2206 1524 2 0 682 Sig
53 ** Circuit Qubécois Donic #1 335 ANGERS Gabriel 2206 1524 2 0 682 Sig
54 ** Championnat par Équipe de Laval 2017 335 RAYMOND Zakary 2206 2447 27 25 -241 Sig
55 ** Championnat par Équipe de Laval 2017 335 BLAIS Guillaume 2206 1535 2 0 671 Sig
56 ** Championnat par Équipe de Laval 2017 335 LAFLEUR Carl-Éric 2206 1499 2 0 707 Sig
57 ** Circuit Qubécois Donic #1 335 GAUTHIER Pierre-Anthony 2206 1988 5 3 218 Sig
58 ** Circuit Qubécois Donic #1 335 FOURNIER Émile 2206 2247 15 13 -41 Sig
59 ** Circuit Qubécois Donic #1 335 MORIN Katherine 2206 1287 2 0 919 Sig
60 ** Circuit Qubécois Donic #1 335 BARIL Raphael 2206 1892 3 1 314 Sig
61 ** Circuit Qubécois Donic #1 335 CABRERA MALLETTE EMILIA 2206 1624 2 0 582 Sig
62 ** Circuit Qubécois Donic #1 335 GAUTHIER Sophie 2206 1908 5 3 298 Sig
63 ** Circuit Qubécois Donic #1 335 DUMOULIN Félix 2206 2560 30 28 -354 Sig
64 ** Championnat par Équipe de Laval 2017 335 LEVEILLE Stéphane 2206 1859 3 1 347 Sig
65 ** Three Rivers Open 2017 330 PARADIS PLOURDE Étienne 2171 2043 8 6 128 Sig
66 ** Three Rivers Open 2017 330 SICARD Nathan 2171 1876 5 3 295 Sig
67 ** Three Rivers Open 2017 330 CHENARD Tommy 2171 670 2 0 1501 Sig
68 ** Three Rivers Open 2017 330 FOURNIER Émile 2171 2079 9 7 92 Sig
69 ** Three Rivers Open 2017 330 GAUTHIER Pierre-Anthony 2171 1919 5 3 252 Sig
70 ** Three Rivers Open 2017 330 COTE Samuel-CAP 2171 1290 2 0 881 Sig
71 ** Three Rivers Open 2017 330 ANGERS Gabriel 2171 1563 2 0 608 Sig
72 ** Three Rivers Open 2017 330 CHAMPION Thierry 2171 678 2 0 1493 Sig
73 ** Three Rivers Open 2017 330 LE BRET Guillaume 2171 886 2 0 1285 Sig
74 ** Three Rivers Open 2017 330 GAGNÉ Marc-André 2171 946 2 0 1225 T Sig
75 ** Three Rivers Open 2017 330 PéRUSSE Luc 2171 1065 2 0 1106 Sig
76 ** Three Rivers Open 2017 330 SINOU Jeremy 2171 572 2 0 1599 Sig
77 ** BigBang 329 KABANI Hussain 2149 1725 2 0 424 Sig
78 ** BigBang 329 LIN Austin Yimin 2149 1862 5 3 287 Sig
79 ** BigBang 329 XU David 2149 1928 5 3 221 Sig
80 ** BigBang 329 CABRERA MALLETTE EMILIA 2149 1565 2 0 584 Sig
81 ** BigBang 329 CABRERA MALLETTE EMILIA 2149 1565 2 0 584 Sig
82 ** BigBang 329 GAUTHIER Sophie 2149 1480 2 0 669 Sig
83 ** BigBang 329 SICARD Luc 2149 2368 27 25 -219 Sig
84 ** BigBang 329 GALARNEAU Patrick 2149 1915 5 3 234 Sig
85 ** LTTQ Phase #2 328 CUCHIRITA Adina Maria 2184 1503 2 0 681 Sig
86 ** QTTF Circuit #5 328 SIEU Vida 2184 1480 2 0 704 Sig
87 ** QTTF Circuit #5 328 GAUTHIER Sophie 2184 1625 2 0 559 Sig
88 ** LTTQ Phase #2 328 RESTREPO VERMETTE Félix 2184 987 2 0 1197 Sig
89 ** LTTQ Phase #2 328 ROBILLARD Marc Antoine 2184 997 2 0 1187 Sig
90 ** LTTQ Phase #2 328 LAFORTUNE-CAZALE Charles 2184 1324 2 0 860 Sig
91 ** LTTQ Phase #2 328 LALONDE Marc 2184 1570 2 0 614 Sig
92 * Tournoi Regional Alma 326 FORTIN Isabelle 2174 100 1 0 2074 T Sig
93 * Tournoi Regional Alma 326 BERGERON Charles 2174 228 1 0 1946 T Sig
94 * Tournoi Regional Alma 326 PICARD-LAVOIE Maxime 2174 277 1 0 1897 T Sig
95 * Tournoi Regional Alma 326 PICARD-LAVOIE Maxime 2174 277 1 0 1897 T Sig
96 * Tournoi Regional Alma 326 PICARD-LAVOIE Maxime 2174 277 1 0 1897 T Sig
97 * Tournoi Regional Alma 326 TREMBLAY Philippe-Olivier 2174 356 1 0 1818 Sig
98 * Tournoi Regional Alma 326 GUERTIN Michel 2174 672 1 0 1502 Sig
99 * Tournoi Regional Alma 326 GUERTIN Michel 2174 672 1 0 1502 Sig
100 * Tournoi Regional Alma 326 PEARSON Francis 2174 328 1 0 1846 Sig
101 * Tournoi Regional Alma 326 PEARSON Francis 2174 328 1 0 1846 Sig
102 ** Chops Open 324 MAJOR Gilles 2217 1289 2 0 928 Sig
103 ** Chops Open 324 BELZILE Tony 2217 2163 9 7 54 Sig
104 ** Chops Open 324 RAMIREZ Mariana 2217 1509 2 0 708 Sig
105 ** Chops Open 324 GALEUZZI Guido 2217 768 2 0 1449 Sig
106 ** Chops Open 324 GUERTIN Michel 2217 598 2 0 1619 Sig
107 ** Chops Open 324 BERNIER William 2217 1181 2 0 1036 Sig
108 ** Chops Open 324 MICHAUD Daniel 2217 904 2 0 1313 Sig
109 ** Chops Open 324 GAUTHIER Pierre-Anthony 2217 1823 3 1 394 Sig
110 ** Chops Open 324 TREMBLAY François-new 2217 640 2 0 1577 Sig
111 ** Chops Open 324 PERION Cédric 2217 957 2 0 1260 Sig
112 ** Chops Open 324 MELANSON Julien 2217 861 2 0 1356 Sig
113 ** Chops Open 324 CLEMENTI Alex 2217 1023 2 0 1194 T Sig
114 ** QC Circuit #1 323 XU Tommy 2232 2393 24 22 -161 Sig
115 ** QC Circuit #1 323 FEI Jean 2232 1804 2 0 428 Sig
116 ** Trois Rivieres Open 318 FORGET-FILTEAU Vincent 2255 681 2 0 1574 Sig
117 ** Trois Rivieres Open 318 MORIN Katherine 2255 776 2 0 1479 Sig
118 ** Trois Rivieres Open 318 BEAULIEU Jordan 2255 976 2 0 1279 Sig
119 ** Trois Rivieres Open 318 MARTIN Mattéo 2255 2018 5 3 237 Sig
120 ** Trois Rivieres Open 318 LAFORTUNE-CAZALE Charles 2255 1243 2 0 1012 Sig
121 ** Trois Rivieres Open 318 RAMIREZ Mariana 2255 1419 2 0 836 Sig
122 ** Trois Rivieres Open 318 HAMELIN Steve 2255 809 2 0 1446 Sig
123 ** Trois Rivieres Open 318 BELZILE Tony 2255 2270 12 10 -15 Sig
124 ** Trois Rivieres Open 318 SICARD Luc 2255 2218 11 9 37 Sig
125 ** Trois Rivieres Open 318 JIMENEZ MEDINA Leisy 2255 2118 8 6 137 T Sig
126 ** Trois Rivieres Open 318 MARIN Benoit 2255 817 2 0 1438 T Sig
127 ** Trois Rivieres Open 318 GOURDEAU Charles 2255 709 2 0 1546 Sig
128 * Finale Regional JDQSLQ 316 DELISLE Vickie 2287 267 1 0 2020 Sig
129 * Finale Regional JDQSLQ 316 MARCIL Christopher 2287 337 1 0 1950 Sig
130 * Finale Regional JDQSLQ 316 MARCIL Christopher 2287 337 1 0 1950 Sig
131 * Finale Regional JDQSLQ 316 FORTIN Isabelle 2287 100 1 0 2187 T Sig
132 * Finale Regional JDQSLQ 316 GODFRIND Martin 2287 353 1 0 1934 T Sig
133 * Finale Regional JDQSLQ 316 GODFRIND Martin 2287 353 1 0 1934 T Sig
134 ** QTTF BIGBANG Team Event 316 2287 1546 2 0 741 T Sig
135 * Finale Regional JDQSLQ 316 PICHETTE David 2287 287 1 0 2000 Sig
136 ** QTTF BIGBANG Team Event 316 YOUNKER Alex 2287 1713 2 0 574 Sig
137 * Finale Regional JDQSLQ 316 DAHL Anthony 2287 359 1 0 1928 Sig
138 * Finale Regional JDQSLQ 316 DAHL Anthony 2287 359 1 0 1928 Sig
139 ** QTTF BIGBANG Saturday Over 1500 316 SIEU Vincent 2287 1857 2 0 430 Sig
140 ** QTTF BIGBANG Team Event 316 SIEU Vincent 2287 1857 2 0 430 Sig
141 ** QTTF BIGBANG Saturday Over 1500 316 SIEU Peng Ho 2287 1766 2 0 521 Sig
142 ** QTTF BIGBANG Saturday Over 1500 316 NGUYEN Bao 2287 2708 33 31 -421 Sig
143 * Finale Regional JDQSLQ 316 ANGEL Christophe 2287 365 1 0 1922 Sig
144 * Finale Regional JDQSLQ 316 TREMBLAY Philippe-Olivier 2287 369 1 0 1918 Sig
145 ** QTTF BIGBANG Saturday Over 1500 316 ASSAAD Maher 2287 1495 2 0 792 Sig
146 ** QTTF BIGBANG Team Event 316 CARON Curtis 2287 1634 2 0 653 Sig
147 * Finale Regional JDQSLQ 316 PLOURDE Michaël 2287 278 1 0 2009 Sig
148 * Finale Regional JDQSLQ 316 PLOURDE Michaël 2287 278 1 0 2009 Sig
149 ** QTTF BIGBANG Saturday Over 1500 316 BU Alexander 2287 2852 33 31 -565 Sig
150 ** QTTF BIGBANG Team Event 316 BAREY-CARON Sidonie 2287 1685 2 0 602 Sig
151 * Finale Regional JDQSLQ 316 GUERTIN Michel 2287 547 1 0 1740 Sig
152 ** QC Circuit 5 Team Event 315 XU David 2323 1447 2 0 876 Sig
153 ** QC Circuit 5 Saturday over 1500 315 BARIL Raphael 2323 1717 2 0 606 Sig
154 ** QC Circuit 5 Team Event 315 FOURNIER Émile 2323 1900 2 0 423 Sig
155 ** QC Circuit 5 Saturday over 1500 315 KHADEM Shahriar 2323 1444 2 0 879 Sig
156 ** QC Circuit 5 Saturday over 1500 315 KRISHNAN Chandru 2323 2083 5 3 240 Sig
157 ** QC Circuit 5 Team Event 315 KRISHNAN Chandru 2323 2083 5 3 240 Sig
158 ** QC Circuit 5 Saturday over 1500 315 DUMOULIN Félix 2323 2515 24 22 -192 Sig
159 ** QC Circuit 5 Saturday over 1500 315 SIEU Peng Ho 2323 1841 2 0 482 Sig
160 ** QC Circuit 5 Team Event 315 DUFRESNE Frédérik 2323 1890 2 0 433 Sig
161 ** QC Circuit 5 Saturday over 1500 315 DUFRESNE Frédérik 2323 1890 2 0 433 Sig
162 ** QC Circuit #3 313 ZHANG Wenbin 2347 2086 5 3 261 Sig
163 ** QC Circuit #3 313 DAM Liem 2347 2217 8 6 130 Sig
164 ** QC Circuit #3 313 RAYMOND Zakary 2347 1695 2 0 652 Sig
165 ** QC Circuit #3 313 FOURNIER Émile 2347 1854 2 0 493 Sig
166 ** QC Circuit #3 313 FEI Jean 2347 1771 2 0 576 Sig
167 ** QTTF Circuit 3 Team 313 SHIAO Ann 2347 1655 2 0 692 Sig
168 ** QC Circuit #3 313 COTE Alicia 2347 2137 5 3 210 Sig
169 ** QC Circuit #3 313 BAREY-CARON Sidonie 2347 1604 2 0 743 Sig
170 ** QC Circuit #3 313 LALONDE Marc 2347 1724 2 0 623 Sig
171 ** QTTF Circuit 3 Team 313 CHEN Yu-Hsan 2347 1945 2 0 402 Sig
172 ** CHOPS Open 312 Bachevalier Fanny 2316 513 2 0 1803 T Sig
173 ** CHOPS Open 312 GUTIERREZ Olivier 2316 1128 2 0 1188 T Sig
174 ** CHOPS Open 312 MEKOUAR Othman 2316 100 2 0 2216 T Sig
175 ** CHOPS Open 312 HAMEL Vincent 2316 1224 2 0 1092 Sig
176 ** CHOPS Open 312 MICHAUD Daniel 2316 904 2 0 1412 Sig
177 ** CHOPS Open 312 LAFORTUNE-CAZALE Charles 2316 1026 2 0 1290 Sig
178 ** CHOPS Open 312 COTE Samuel-CAP 2316 1005 2 0 1311 Sig
179 ** CHOPS Open 312 GAUTHIER Pierre-Anthony 2316 1259 2 0 1057 Sig
180 ** CHOPS Open 312 RAYMOND Zakary 2316 1660 2 0 656 Sig
181 ** CHOPS Open 312 ROBILLARD Marc Antoine 2316 706 2 0 1610 Sig
182 ** CHOPS Open 312 SICARD Luc 2316 2033 5 3 283 Sig
183 ** CHOPS Open 312 SICARD Nicolas 2316 1236 2 0 1080 Sig
184 ** CHOPS Open 312 SICARD Nicolas 2316 1236 2 0 1080 Sig
185 ** CHOPS Open 312 MICHAUD Michel 2316 1513 2 0 803 Sig
186 ** QC September Event 311 GALARNEAU Patrick 2299 2203 9 7 96 Sig
187 ** QC September Event 311 GAUTHIER Carl 2299 2428 21 19 -129 Sig
188 ** QC September Event 311 LANDRY Sylvain 2299 1856 2 0 443 Sig
189 ** QC September Event 311 SIEU Peng Ho 2299 1922 3 1 377 Sig
190 ** QC September Event 311 SIEU Vida 2299 1374 2 0 925 Sig
191 ** QC September Event 311 SICARD Luc 2299 1944 3 1 355 Sig
192 ** QC September Event 311 MARTIN Mattéo 2299 1686 2 0 613 Sig
193 ** QC September Event 311 KHADEM Shahriar 2299 1478 2 0 821 Sig
194 ** QC September Event 311 FOURNIER Émile 2299 1850 2 0 449 Sig
195 ** Champ. par équipe de Laval 2015 308 RUZ Miguel 2351 2201 8 6 150
196 ** Champ. par équipe de Laval 2015 308 MAGNI Alexandre 2351 1864 2 0 487
197 ** Champ. par équipe de Laval 2015 308 LABRIE Marika 2351 1072 2 0 1279
198 ** Champ. par équipe de Laval 2015 308 KHADEM Shahriar 2351 1473 2 0 878
199 ** Champ. par équipe de Laval 2015 308 ANGERS Gabriel 2351 1192 2 0 1159
200 ** Champ. par équipe de Laval 2015 308 CUCHIRITA Adina Maria 2351 1157 2 0 1194
201 ** Champ. par équipe de Laval 2015 308 SIEU Peng Ho 2351 1978 3 1 373
202 ** Champ. par équipe de Laval 2015 308 LALONDE Marc 2351 1482 2 0 869
203 ** Trois Rivieres Open 2015 307 LALONDE Marc 2413 1443 2 0 970
204 ** Trois Rivieres Open 2015 307 XU Edward 2413 1812 2 0 601
205 ** Trois Rivieres Open 2015 307 MEDJUGORAC Tihomir 2413 1310 2 0 1103
206 ** Trois Rivieres Open 2015 307 DUMOULIN Félix 2413 2375 11 9 38
207 ** Trois Rivieres Open 2015 307 FALARDEAU Vincent 2413 866 2 0 1547
208 ** Trois Rivieres Open 2015 307 BIARD Thomas 2413 873 2 0 1540
209 ** Trois Rivieres Open 2015 307 RESTREPO VERMETTE Félix 2413 725 2 0 1688
210 ** Trois Rivieres Open 2015 307 MARTIN Mattéo 2413 1416 2 0 997
211 ** Trois Rivieres Open 2015 307 PERION Cédric 2413 1009 2 0 1404
212 ** Trois Rivieres Open 2015 307 BERNIER William 2413 970 2 0 1443
213 ** Trois Rivieres Open 2015 307 BARIL Raphael 2413 1429 2 0 984
214 ** ADD matches Circuit #4 306 GALARNEAU Patrick 2392 2244 8 6 148
215 ** Big Bang 2015 306 MAJOR Gilles 2392 1454 2 0 938
216 ** Big Bang 2015 306 THACH Sovan 2392 100 2 0 2292 T Sig
217 ** Big Bang 2015 306 BOULANGER Sylvain 2392 2244 8 6 148
218 ** Big Bang 2015 306 SAFFOURY Georges 2392 1413 2 0 979
219 ** Big Bang 2015 306 SIEU Vincent 2392 1886 2 0 506
220 ** Big Bang 2015 306 CHAN Isaac 2392 1840 2 0 552
221 ** Big Bang 2015 306 LALONDE Marc 2392 1382 2 0 1010
222 ** Big Bang 2015 306 ZOU Andy 2392 1759 2 0 633
223 ** Big Bang 2015 306 CHEN Yu-Hau 2392 2422 15 13 -30
224 ** Big Bang 2015 306 CHEN Yu-Hsan 2392 1792 2 0 600
225 ** ADD matches Circuit #4 306 AIKEY Timothy 2392 2010 3 1 382
226 ** Circuit Québécois No. 5 304 LALONDE Marc 2347 1105 2 0 1242
227 ** Circuit Québécois No. 5 304 CHAN Isaac 2347 1873 2 0 474
228 ** Circuit Québécois No. 5 304 HOU Xin 2347 1232 2 0 1115 T Sig
229 ** Circuit Québécois No. 5 304 SIEU Peng Ho 2347 2001 3 1 346
230 ** Circuit Québécois No. 5 304 SIEU Peng Ho 2347 2001 3 1 346
231 ** Circuit Québécois No. 5 304 PARADIS PLOURDE Étienne 2347 2004 3 1 343
232 ** Circuit Québécois No. 5 304 LANDRY Sylvain 2347 1968 3 1 379
233 ** Circuit Québécois No. 5 304 ROGER Thierry 2347 1828 2 0 519
234 ** Circuit Québécois No. 5 304 MASSON-RATEL Laurent 2347 1980 3 1 367
235 ** Circuit Québécois No. 5 304 FEI Jean 2347 1532 2 0 815
236 ** Circuit Québécois No. 5 304 GABORIAUD Julien 2347 2336 12 10 11
237 ** Circuit Québécois No. 5 304 GABORIAUD Julien 2347 2336 12 10 11
238 ** Circuit Québécois No. 5 304 BARIL Raphael 2347 1228 2 0 1119
239 ** Circuit Québécois No. 5 304 MICHAUD Raphael 2347 781 2 0 1566
240 ** Circuit Québécois No. 5 304 RAYMOND Zakary 2347 1260 2 0 1087
241 ** Circuit Quebecois #4 303 DAM Liem 2431 2222 5 3 209
242 ** Circuit Quebecois #4 303 SICARD Luc 2431 2046 3 1 385
243 ** Circuit Quebecois #4 303 XU Tommy 2431 1742 2 0 689
244 ** Circuit Quebecois #4 303 MARTY Johann 2431 910 2 0 1521 T Sig
245 ** Circuit Quebecois #4 303 XU Edward 2431 910 2 0 1521
246 ** CHOPS Open 301 GOURDEAU Charles 2379 362 2 0 2017 T Sig
247 ** CHOPS Open 301 ROUX Timothé 2379 806 2 0 1573 T Sig
248 ** Circuit Quebecois #2 301 XU Tommy 2379 1670 2 0 709
249 ** Circuit Quebecois #2 301 SIEU Vincent 2379 1541 2 0 838
250 ** CHOPS Open 301 SIEU Peng Ho 2379 1969 2 0 410
251 ** CHOPS Open 301 SIEU Peng Ho 2379 1969 2 0 410
252 ** Circuit Quebecois #2 301 SIEU Peng Ho 2379 1969 2 0 410
253 ** Circuit Quebecois #2 301 SIEU Peng Ho 2379 1969 2 0 410
254 ** CHOPS Open 301 KALEV Boris 2379 1736 2 0 643
255 ** CHOPS Open 301 SICARD Luc 2379 1943 2 0 436
256 ** Circuit Quebecois #2 301 SICARD Luc 2379 1943 2 0 436
257 ** CHOPS Open 301 SICARD Nathan 2379 2105 5 3 274
258 ** Circuit Quebecois #2 301 SICARD Nicolas 2379 1316 2 0 1063
259 ** Circuit Quebecois #2 301 DAM Liem 2379 2296 9 7 83
260 ** CHOPS Open 301 MASSON-RATEL Laurent 2379 1935 2 0 444
261 ** Circuit Quebecois #2 301 LY Li Quan 2379 2098 5 3 281
262 ** CHOPS Open 301 MAJOR Gilles 2379 1673 2 0 706
263 ** CHOPS Open 301 GREGOIRE Daniel 2379 892 2 0 1487
264 ** CHOPS Open 301 COTE Samuel-CAP 2379 685 2 0 1694
265 ** CHOPS Open 301 PERION Cédric 2379 942 2 0 1437
266 ** Circuit Quebecois #2 301 XU Xian Rong 2379 908 2 0 1471 T Sig
267 ** Circuit Quebecois #2 301 JIN Tong 2379 2479 21 19 -100
268 ** CHOPS Open 301 DAIGLE Sylvain 2379 812 2 0 1567
269 ** Circuit Quebecois #1 300 FOURNIER Émile 2348 1432 2 0 916
270 ** Circuit Quebecois #1 300 LY Edward 2348 2291 9 7 57
271 ** Circuit Quebecois #1 300 COULOMBE Mario 2348 1518 2 0 830
272 ** Circuit Quebecois #1 300 GALARNEAU Patrick 2348 2260 9 7 88
273 ** Circuit Quebecois #1 300 DAM Liem 2348 2344 12 10 4
274 ** Circuit Quebecois #1 300 SICARD Nathan 2348 2161 6 4 187
275 ** Circuit Quebecois #1 300 SICARD Nathan 2348 2161 6 4 187
276 ** Circuit Quebecois #1 300 SICARD Luc 2348 1847 2 0 501
277 ** Circuit Quebecois #1 300 SIEU Peng Ho 2348 1990 3 1 358
278 ** Circuit Quebecois #1 300 DUFRESNE Frédérik 2348 1822 2 0 526
279 ** Circuit Quebecois #1 300 LALONDE Marc 2348 860 2 0 1488
280 ** 2014 Big Bang 292 TAN Anran 2303 2566 27 25 -263 T Sig
281 ** 2014 Big Bang 292 GHOORBIN Hans 2303 100 2 0 2203 T Sig
282 ** 2014 Big Bang 292 SICARD Nathan 2303 1947 3 1 356
283 ** 2014 Big Bang 292 YUEN Stephanie 2303 2364 18 16 -61
284 ** 2014 Big Bang 292 YUEN Stephanie 2303 2364 18 16 -61
285 ** 2014 Big Bang 292 LEVEILLE Stéphane 2303 2104 6 4 199
286 ** 2014 Big Bang 292 LEVEILLE Stéphane 2303 2104 6 4 199
287 ** 2014 Big Bang 292 RAMIREZ Santiago 2303 2361 18 16 -58
288 ** 2014 Big Bang 292 RAMIREZ Santiago 2303 2361 18 16 -58
289 ** 2014 Big Bang 292 POTVIN Gabriel 2303 2134 6 4 169
290 ** Trois-Rivières Open 2014 290 BUREAU Jean-Philippe 2259 2483 27 25 -224
291 ** Circuit Québécois No.5 290 GAUTHIER Carl 2259 2390 21 19 -131
292 ** Circuit Québécois No.5 290 LEVEILLE Stéphane 2259 2147 8 6 112
293 ** Circuit Québécois No.5 290 TRAN Brian 2259 1002 2 0 1257
294 ** Trois-Rivières Open 2014 290 LEMAY Martin 2259 784 2 0 1475
295 ** Circuit Québécois No.5 290 KRISHNAN Chandru 2259 2251 12 10 8
296 ** Circuit Québécois No.5 290 KRISHNAN Chandru 2259 2251 12 10 8
297 ** Circuit Québécois No.5 290 LEVESQUE Marie-Andrée 2259 2226 11 9 33
298 ** Trois-Rivières Open 2014 290 MICHAUD Michel 2259 1509 2 0 750
299 ** Trois-Rivières Open 2014 290 COULOMBE Mario 2259 1604 2 0 655
300 ** Circuit Québécois No.5 290 FLEURANT Hugo 2259 1792 2 0 467
Previous   [ 1 ]   Next  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOUTORBE Geoffrey loses the following matches and wins these matches

Event   VS W
Rtng
L
Rtng
W
Gain
L
Lose
Diff T
1 ** Trois-Rivières Open 282 THERIAULT Pierre-Luc 3581 2186 2 0 1395
2 ** Circuit Quebecois #1 286 DECARY Jeff 2794 2272 2 0 522
3 ** Circuit Quebecois #1 286 DECARY Jeff 2794 2272 2 0 522
4 ** Circuit Quebecois #1 300 THERIAULT Mathieu 2846 2348 2 0 498
5 ** CHOPS Open 301 BERNADET Antoine 2955 2379 2 0 576
6 ** CHOPS Open 301 GAGNON Jean-Philippe 2864 2379 2 0 485
7 ** CHOPS Open 301 DECARY Jeff 2816 2379 2 0 437
8 ** Circuit Quebecois #2 301 DECARY Jeff 2816 2379 2 0 437
9 ** Circuit Quebecois #4 303 GAGNON Jean-Philippe 2917 2431 2 0 486
10 ** Circuit Quebecois #4 303 MEDJUGORAC Marko 3015 2431 2 0 584
11 ** Circuit Québécois No. 5 304 HAZIN Jeremy 2969 2347 2 0 622
12 ** Trois Rivieres Open 2015 307 BERNADET Antoine 3112 2413 2 0 699
13 ** Trois Rivieres Open 2015 307 MEDJUGORAC Marko 3032 2413 2 0 619
14 ** CHOPS Open 312 BERNADET Antoine 3075 2316 2 0 759 Sig
15 ** CHOPS Open 312 Campbell Robin 2758 2316 2 0 442 Sig
16 ** QC Circuit #3 313 Campbell Robin 2792 2347 2 0 445 Sig
17 ** QC Circuit 5 Saturday over 1500 315 Campbell Robin 2841 2323 2 0 518 Sig
18 ** Trois Rivieres Open 318 Campbell Robin 2822 2255 2 0 567 Sig
19 ** QC Circuit #1 323 CHEN Yu-Hau 2645 2232 2 0 413 Sig
20 ** QC Circuit #1 323 CHEN Yu-Hau 2645 2232 2 0 413 Sig
21 ** BigBang 329 PANDE Vikalp 2561 2149 2 0 412 Sig
22 ** BigBang 329 LY Edward 2847 2149 2 0 698 Sig
23 ** Three Rivers Open 2017 330 WANG Hanwei 3145 2171 2 0 974 Sig
24 ** Circuit Qubécois Donic #1 335 XU Tommy 2735 2206 2 0 529 Sig
25 ** Championnat par Équipe de Laval 2017 335 BOURBONNAIS Alain 2663 2206 2 0 457 Sig
26 ** BIG BANG 2018 340 MARTIN Mattéo 2719 2301 2 0 418 Sig
27 ** Circuit Québécois #5 339 PENOT Yoan 2602 2219 3 1 383 Sig
28 ** QTTF Circuit #5 328 DUMOULIN Félix 2519 2184 3 1 335 Sig
29 ** QTTF Circuit #5 328 CHEN Yu-Hau 2525 2184 3 1 341 Sig
30 ** LTTQ Phase #2 328 DUMOULIN Félix 2519 2184 3 1 335 Sig
31 ** QTTF Circuit 3 Team 313 JIN Yuxiang 2719 2347 3 0 372 T Sig
32 ** Circuit Quebecois #1 286 NGUYEN Bao 2659 2272 3 1 387
33 ** 2014 Big Bang 292 TAN Anran 2566 2303 5 0 263 T Sig
34 ** QTTF Circuit 3 Team 313 CHEN Yu-Hau 2619 2347 5 3 272 Sig
35 ** QC Circuit #3 313 ZHANG Shiwen 2564 2347 5 3 217 Sig
36 ** QC Circuit #3 313 DUMOULIN Félix 2563 2347 5 3 216 Sig
37 ** BigBang 329 SICARD Luc 2368 2149 5 3 219 Sig
38 ** Circuit Qubécois Donic #1 335 RAYMOND Zakary 2447 2206 5 3 241 Sig
39 ** Circuit Qubécois Donic #1 335 MARTIN Mattéo 2424 2206 5 3 218 Sig
40 ** QTTF BIGBANG Saturday Over 1500 316 DUMOULIN Félix 2500 2287 5 3 213 Sig
41 ** Championnat par Équipe de Laval 2017 335 MARTIN Mattéo 2424 2206 5 3 218 Sig
42 ** Chops Open 2017 336 MARTIN Mattéo 2540 2311 5 3 229 Sig
43 ** Circuit Québécois Donic #2 336 PANDE Vikalp 2550 2311 5 3 239 Sig
44 ** Chops Open 2017 336 RAYMOND Zakary 2467 2311 6 4 156 Sig
45 ** Circuit Québécois #5 339 SICARD Luc 2412 2219 6 4 193 Sig
46 ** Three Rivers Open 2017 330 MARTIN Mattéo 2371 2171 6 4 200 Sig
47 ** Three Rivers Open 2017 330 RAYMOND Zakary 2370 2171 6 4 199 Sig
48 ** Circuit Quebecois #1 300 YUEN Sara 2504 2348 6 4 156
49 ** Big Bang 2013 280 DAM Liem 2357 2164 6 4 193 T Sig
50 ** Circuit Québécois No.5 290 DAM Liem 2376 2259 8 6 117
51 ** Chops Open 324 SICARD Luc 2349 2217 8 6 132 Sig
52 ** Circuit Québécois Donic #2 336 CHARBONNEAU Stephane 2434 2311 8 6 123 Sig
53 ** Circuit Qubécois Donic #1 335 GABORIAUD Julien 2323 2206 8 6 117 Sig
54 ** Circuit Québécois No.5 290 RAMIREZ Santiago 2330 2259 9 7 71
55 ** 2014 Big Bang 292 RAMIREZ Santiago 2361 2303 9 7 58
56 ** Champ. par équipe de Laval 2015 308 PREVOST Pierre 2424 2351 9 7 73
57 ** QC September Event 311 LEVEILLE Patrick 2344 2299 11 9 45 Sig
58 ** Champ. par équipe de Laval 2015 308 DUMOULIN Félix 2393 2351 11 9 42
59 ** QTTF Circuit #5 328 MARTIN Mattéo 2228 2184 11 9 44 Sig
60 ** QTTF Circuit #5 328 MARTIN Mattéo 2228 2184 11 9 44 Sig
61 ** QC Circuit #1 323 SICARD Luc 2224 2232 12 10 -8 Sig
62 ** QTTF BIGBANG Saturday Over 1500 316 COTE Alicia 2276 2287 12 10 -11 Sig
63 ** QC September Event 311 TIMAN Iliya 2287 2299 12 10 -12 Sig
64 ** QC September Event 311 DAM Liem 2297 2299 12 10 -2 Sig
65 ** Circuit Québécois No. 5 304 LY Edward 2356 2347 12 10 9
66 ** Big Bang 2015 306 LIU Jason 2384 2392 12 10 -8
67 ** Circuit Quebecois #4 303 GAUTHIER Carl 2438 2431 12 10 7
68 ** Circuit Quebecois #4 303 GAUTHIER Carl 2438 2431 12 10 7
69 ** Circuit Quebecois #2 301 GAUTHIER Carl 2383 2379 12 10 4
70 ** Circuit Quebecois #1 300 LEVEILLE Patrick 2327 2348 12 10 -21
71 ** Circuit Quebecois #1 300 LEVEILLE Patrick 2327 2348 12 10 -21
72 ** Trois-Rivières Open 282 PARADIS PLOURDE Étienne 2175 2186 12 10 -11
73 ** Circuit Quebecois #1 286 GAUTHIER Carl 2277 2272 12 10 5
74 ** Trois-Rivières Open 282 COUTAUDIER Félix 2204 2186 12 0 18 T Sig
75 ** Circuit Quebecois #1 286 DUMOULIN Félix 2231 2272 15 13 -41
76 ** Big Bang 2013 280 MASSON-RATEL Laurent 2075 2164 18 16 -89 T Sig
77 ** 2014 Big Bang 292 GABORIAUD Julien 2230 2303 18 16 -73
78 ** 2014 Big Bang 292 BISHOP Jordan 2237 2303 18 16 -66
79 ** Circuit Quebecois #2 301 GABORIAUD Julien 2302 2379 18 16 -77
80 ** 2014 Big Bang 292 CALDERON Juan Andres 2168 2303 21 19 -135
81 ** 2014 Big Bang 292 LY Edward 2171 2303 21 19 -132
82 ** Circuit Québécois No.5 290 CALDERON Juan Andres 2154 2259 21 19 -105
83 ** ADD matches Circuit #4 306 BOULANGER Sylvain 2244 2392 21 19 -148
84 ** QTTF Circuit 3 Team 313 DAM Liem 2217 2347 21 19 -130 Sig
85 ** Trois Rivieres Open 318 RAYMOND Zakary 2114 2255 21 19 -141 Sig
86 ** Chops Open 324 MARTIN Mattéo 2075 2217 21 19 -142 Sig
87 ** Chops Open 324 RAYMOND Zakary 2098 2217 21 19 -119 Sig
88 ** BIG BANG 2018 340 CHEN Yu-Hsan 2159 2301 21 19 -142 Sig
89 ** Circuit Quebecois #4 303 GALARNEAU Patrick 2247 2431 24 22 -184
90 ** Circuit Quebecois #1 286 PARADIS PLOURDE Étienne 2118 2272 24 22 -154
91 ** Big Bang 2013 280 DAUPLAISE Catherine 1987 2164 24 22 -177 T Sig
92 ** Big Bang 2013 280 CARRINGTON Richard Sean 2007 2164 24 22 -157 T Sig
93 ** Circuit Quebecois #2 301 CIPRIAN Cojanu 2174 2379 27 0 -205 T Sig
94 ** Circuit Quebecois #4 303 DAM Liem 2222 2431 27 25 -209
95 ** QC Circuit 5 Team Event 315 SICARD Luc 2062 2323 27 25 -261 Sig
96 ** Chops Open 2017 336 GAUTHIER Pierre-Anthony 2016 2311 27 25 -295 Sig
97 ** Trois Rivieres Open 318 FOURNIER Émile 1981 2255 27 25 -274 Sig
98 ** QTTF BIGBANG Saturday Over 1500 316 MARTIN Mattéo 2015 2287 27 25 -272 Sig
99 ** BigBang 329 VIRK Salman 1885 2149 27 25 -264 Sig
100 ** QC Circuit 5 Team Event 315 MARTIN Mattéo 2007 2323 30 28 -316 Sig
101 ** QTTF BIGBANG Team Event 316 MASSON-RATEL Laurent 1951 2287 30 28 -336 Sig
102 ** QTTF Circuit #5 328 SHIAO Ann 1880 2184 30 28 -304 Sig
103 ** Champ. par équipe de Laval 2015 308 LE HEGARAT Julien 2050 2351 30 28 -301
104 ** QTTF Circuit 3 Team 313 YEUNG Terence 1958 2347 30 28 -389 Sig
105 ** QTTF BIGBANG Saturday Over 1500 316 BARIL Raphael 1803 2287 33 31 -484 Sig
106 ** QC Circuit 5 Saturday over 1500 315 RAYMOND Zakary 1911 2323 33 31 -412 Sig
107 ** Circuit Quebecois #4 303 XU Tommy 1742 2431 33 31 -689
108 ** Trois Rivieres Open 2015 307 SICARD Nathan 1942 2413 33 31 -471
109 ** Trois Rivieres Open 2015 307 SICARD Nathan 1942 2413 33 31 -471
110 ** Trois Rivieres Open 2015 307 CHAN Isaac 1866 2413 33 31 -547
111 ** Champ. par équipe de Laval 2015 308 VERGARS Carlos Andres 1913 2351 33 31 -438
112 ** Circuit Quebecois #4 303 CHAN Isaac 1266 2431 33 0 -1165
113 ** Trois-Rivières Open 2014 290 SICARD Nathan 1673 2259 33 31 -586
114 ** Circuit Québécois No.5 290 ZHANG Wenbin 1771 2259 33 31 -488
115 ** Circuit Québécois No.5 290 SICARD Nathan 1673 2259 33 31 -586
116 ** Chops Open 2017 336 DUFRESNE Frédérik 1848 2311 33 31 -463 Sig
117 ** Circuit Québécois Donic #2 336 GUILLET Natacha 1633 2311 33 31 -678 Sig
118 ** Circuit Québécois Donic #2 336 LAFLEUR Carl-Éric 1625 2311 33 31 -686 Sig
119 ** BIG BANG 2018 340 LAM Joseph 1810 2301 33 31 -491 Sig
120 ** Trois Rivieres Open 318 BLAIS Guillaume 1117 2255 33 31 -1138 Sig
121 ** QTTF BIGBANG Team Event 316 MAGNI Alexandre 1768 2287 33 31 -519 Sig
122 ** Chops Open 324 ANGERS Gabriel 1616 2217 33 31 -601 Sig
123 ** QC Circuit #1 323 HOU Xin 1666 2232 33 31 -566 Sig
124 ** Chops Open 2017 336 DUFRESNE Frédérik 1848 2311 33 31 -463 Sig