PITHWA Apurva : wins the following matches and loses these matches

Event   VS W
Rtng
L
Rtng
W
Gain
L
Lose
Diff T
1 ** 2019 CUSTTA Summer Open August 2019 357 LIU Yun Hui 2250 1376 2 0 874 Sig
2 ** 2019 CUSTTA Summer Open August 2019 357 ZHANG Daisy 2250 1398 2 0 852 Sig
3 ** 2019 CUSTTA Summer Open August 2019 357 DEGTIAR Iouri 2250 2214 11 9 36 Sig
4 ** 2019 CUSTTA Summer Open August 2019 357 CRAIG Dale 2250 424 2 0 1826 Sig
5 ** 2019 CUSTTA Summer Open August 2019 357 KHARRAZI Saeid 2250 1017 2 0 1233 Sig
6 ** 2019 CUSTTA Summer Open August 2019 357 NGUYEN Elvis 2250 658 2 0 1592 T Sig
7 * 2019 CUSTTA Team Open 350 VELANDIA Roberto 2263 2210 6 5 53 Sig
8 * 2019 CUSTTA Team Open 350 ZHANG Daisy 2263 1287 1 0 976 Sig
9 ** 2018 CUSTTA Spring Open 341 LAW Cory 2292 1102 2 0 1190 Sig
10 ** 2016 Calgary Open 323 WENINGER Miwa 2280 1078 2 0 1202 Sig
11 ** 2016 Calgary Open 323 NG Jackson 2280 828 2 0 1452 Sig
12 ** 2016 Calgary Open 323 XU Mason 2280 1119 2 0 1161 Sig
13 ** 2016 Calgary Open 323 LAW Kim 2280 1301 2 0 979 Sig
14 ** 2016 Calgary Open 323 HABIB Nadim 2280 622 2 0 1658 Sig
15 ** 2016 Calgary Open 323 Wang Zihan 2280 1106 2 0 1174 Sig
16 * 2016 Spring 318 PANGANIBAN Charlie 2291 760 1 0 1531 T Sig
17 * 2016 Spring 318 TRUONG Hung 2291 1133 1 0 1158 Sig
18 * 2016 Spring 318 CHANG Tom 2291 890 1 0 1401 Sig
19 * 2016 Spring 318 DY Ben 2291 1182 1 0 1109 Sig
20 * 2016 Spring 318 CHAN Matthew 2291 671 1 0 1620 Sig
21 * 2016 Spring 318 KOLODZIEJ Marcin 2291 562 1 0 1729 T Sig
22 * 2016 Spring 318 CHAN Matthew 2291 671 1 0 1620 Sig
23 * 2016 Spring 318 NAGANO Masahiko 2291 1168 1 0 1123 Sig
24 * 2016 Spring 318 Cruz Marlo 2291 616 1 0 1675 Sig
25 Mississauga TT League 06/07 212 ZHANG Peter 2280 1546 1 0 734
26 Mississauga TT League 06/07 212 HUANG Yuzheng 2280 1568 1 0 712
27 Mississauga TT League 06/07 212 LIN Jack Jiansan 2280 2003 3 1 277
28 Mississauga TT League 06/07 212 AH-SIEN Kevin 2280 2240 7 3 40
29 Mississauga TT League 06/07 212 GHARAKHAN Vahan 2280 2231 7 3 49
30 Mississauga TT League 197 KERR Ken 2292 1658 1 0 634
31 Mississauga TT League 197 STEFANCIC Danny 2292 2004 3 1 288
32 Mississauga TT League 197 VENKITESWARAN Anand 2292 1920 2 1 372
33 Mississauga TT League 197 HUANG Yuzheng 2292 1600 1 0 692
34 Mississauga TT League 197 LIN Jack Jiansan 2292 2019 3 1 273
35 Mississauga TT League 197 ZHANG Peter 2292 1402 1 0 890
36 Mississauga TT League 197 LYONS Steve 2292 2350 12 6 -58
37 Mississauga TT League 196 ARENT Adam 2265 1507 1 0 758
38 Mississauga TT League 196 WALCZAK Andrzej 2265 2231 7 3 34
39 Mississauga TT League 196 ZAK Andrew 2265 1705 1 0 560
40 Mississauga TT League 196 KRZNARIC Damir 2265 1071 1 0 1194
41 Mississauga TT League 196 KULESZA Marius 2265 2309 10 5 -44
42 Mississauga TT League 196 ZOLDI Sandor 2265 2419 17 8 -154
43 Mississauga TT League 195 GHARAKHAN Vahan 2267 2138 5 2 129
44 Mississauga TT League 195 ZHANG Peter 2267 1344 1 0 923
45 Mississauga TT League 195 ZHANG Qun Kevin 2267 1864 1 0 403
46 Mississauga TT League 195 SUN Deming 2267 1197 1 0 1070
47 Mississauga TT League 194 KRZNARIC Damir 2269 1068 1 0 1201 T Sig
48 Mississauga TT League 194 KERR Ken 2269 1751 1 0 518 T Sig
49 Mississauga TT League 194 SHIN Brian 2269 1530 1 0 739 T Sig
50 Mississauga TT League 194 STEFANCIC Danny 2269 2028 3 1 241 T Sig
51 Mississauga TT League 193 WALCZAK Andrzej 2262 2207 6 3 55 T Sig
52 Mississauga TT League 193 ARENT Adam 2262 1282 1 0 980 T Sig
53 Mississauga TT League 193 LASTOWSKA Stanislana 2262 1584 0 0 678 T T Sig
54 Mississauga TT League 192 OLATOYE Olumide 2274 2083 4 2 191 T Sig
55 Mississauga TT League 192 NGAU Heng 2274 1590 0 0 684 T T Sig
56 Mississauga TT League 192 DE ALMEIDA Jose 2274 1688 1 0 586 T Sig
57 Mississauga TT League 192 DE OLIVEIRA Jose 2274 1874 0 0 400 T T Sig
58 Mississauga TT League 192 THOMAS Alain 2274 2081 4 2 193 T Sig
59 Mississauga TT League 192 LAU Dave Kin Ngai 2274 2270 8 4 4 T Sig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PITHWA Apurva loses the following matches and wins these matches

Event   VS W
Rtng
L
Rtng
W
Gain
L
Lose
Diff T
1 * 2019 CUSTTA Team Open 350 HO Bryan 3245 2263 1 0 982 Sig
2 * 2019 CUSTTA Team Open 350 LI Yu-Je 1370 2263 22 20 -893 Sig
3 ** 2018 CUSTTA Spring Open 341 BAO Ivy 1277 2292 33 31 -1015 Sig
4 * 2016 Spring 318 Wang Zihan 989 2291 22 20 -1302 Sig
5 Mississauga TT League 06/07 212 REDOUTE Laurent 2434 2280 4 2 154
6 Mississauga TT League 06/07 212 LAU Dave Kin Ngai 2318 2280 7 3 38
7 Mississauga TT League 06/07 212 YOUNG Rod 2049 2280 22 0 -231 T Sig
8 Mississauga TT League 06/07 212 CHARBONNEAU Stephane 2319 2280 7 3 39
9 Mississauga TT League 197 BAIKOV Dmitri 2285 2292 9 4 -7
10 Mississauga TT League 197 KEMKAR Ashish 1957 2292 30 15 -335
11 Mississauga TT League 197 KRISHNAN Chandru 2296 2292 8 4 4
12 Mississauga TT League 197 CHARBONNEAU Stephane 2259 2292 10 5 -33
13 Mississauga TT League 197 GHARAKHAN Vahan 2176 2292 14 7 -116
14 Mississauga TT League 196 WILSON Desmond 2493 2265 3 1 228
15 Mississauga TT League 196 LAU Dave Kin Ngai 2290 2265 7 3 25
16 Mississauga TT League 196 AH-SIEN Kevin 2200 2265 12 6 -65
17 Mississauga TT League 195 LYONS Steve 2318 2267 6 3 51
18 Mississauga TT League 195 CHARBONNEAU Stephane 2138 2267 14 7 -129
19 Mississauga TT League 194 ZOLDI Sandor 2323 2269 6 3 54 T Sig
20 Mississauga TT League 194 KULESZA Marius 2243 2269 10 5 -26 T Sig
21 Mississauga TT League 192 DO Thanh 2291 2274 8 4 17 T Sig
22 Mississauga TT League 192 COIMBRA Antonio 1731 2274 50 25 -543 T Sig
23 Mississauga TT League 192 AH-SIEN Kevin 2182 2274 12 0 -92 T T Sig