GOUTORBE Geoffrey : wins the following matches and loses these matches

Event   VS W
Rtng
L
Rtng
W
Gain
L
Lose
Diff T
1 ** Trois Rivieres Open 2015 307 DUMOULIN Félix 2413 2375 11 9 38
2 ** Trois Rivieres Open 2015 307 MEDJUGORAC Tihomir 2413 1310 2 0 1103
3 ** Trois Rivieres Open 2015 307 BERNIER William 2413 970 2 0 1443
4 ** Trois Rivieres Open 2015 307 BARIL Raphael 2413 1429 2 0 984
5 ** Trois Rivieres Open 2015 307 BIARD Thomas 2413 873 2 0 1540
6 ** Trois Rivieres Open 2015 307 RESTREPO VERMETTE Félix 2413 725 2 0 1688
7 ** Trois Rivieres Open 2015 307 MARTIN Mattéo 2413 1416 2 0 997
8 ** Trois Rivieres Open 2015 307 FALARDEAU Vincent 2413 866 2 0 1547
9 ** Trois Rivieres Open 2015 307 PERION Cédric 2413 1009 2 0 1404
10 ** Trois Rivieres Open 2015 307 LALONDE Marc 2413 1443 2 0 970
11 ** Trois Rivieres Open 2015 307 XU Edward 2413 1812 2 0 601
12 ** ADD matches Circuit #4 306 AIKEY Timothy 2392 2010 3 1 382
13 ** Big Bang 2015 306 CHEN Yu-Hau 2392 2422 15 13 -30
14 ** Big Bang 2015 306 CHEN Yu-Hsan 2392 1792 2 0 600
15 ** Big Bang 2015 306 CHAN Isaac 2392 1840 2 0 552
16 ** Big Bang 2015 306 ZOU Andy 2392 1759 2 0 633
17 ** Big Bang 2015 306 LALONDE Marc 2392 1382 2 0 1010
18 ** Big Bang 2015 306 SIEU Vincent 2392 1886 2 0 506
19 ** ADD matches Circuit #4 306 GALARNEAU Patrick 2392 2244 8 6 148
20 ** Big Bang 2015 306 THACH Sovan 2392 100 2 0 2292 T Sig
21 ** Big Bang 2015 306 BOULANGER Sylvain 2392 2244 8 6 148
22 ** Big Bang 2015 306 SAFFOURY Georges 2392 1413 2 0 979
23 ** Big Bang 2015 306 MAJOR Gilles 2392 1454 2 0 938
24 ** Circuit Québécois No. 5 304 LANDRY Sylvain 2347 1968 3 1 379
25 ** Circuit Québécois No. 5 304 ROGER Thierry 2347 1828 2 0 519
26 ** Circuit Québécois No. 5 304 PARADIS PLOURDE Étienne 2347 2004 3 1 343
27 ** Circuit Québécois No. 5 304 MASSON-RATEL Laurent 2347 1980 3 1 367
28 ** Circuit Québécois No. 5 304 SIEU Peng Ho 2347 2001 3 1 346
29 ** Circuit Québécois No. 5 304 SIEU Peng Ho 2347 2001 3 1 346
30 ** Circuit Québécois No. 5 304 GABORIAUD Julien 2347 2336 12 10 11
31 ** Circuit Québécois No. 5 304 GABORIAUD Julien 2347 2336 12 10 11
32 ** Circuit Québécois No. 5 304 FEI Jean 2347 1532 2 0 815
33 ** Circuit Québécois No. 5 304 BARIL Raphael 2347 1228 2 0 1119
34 ** Circuit Québécois No. 5 304 LALONDE Marc 2347 1105 2 0 1242
35 ** Circuit Québécois No. 5 304 MICHAUD Raphael 2347 781 2 0 1566
36 ** Circuit Québécois No. 5 304 RAYMOND Zakary 2347 1260 2 0 1087
37 ** Circuit Québécois No. 5 304 CHAN Isaac 2347 1873 2 0 474
38 ** Circuit Québécois No. 5 304 HOU Xin 2347 1232 2 0 1115 T Sig
39 ** Circuit Quebecois #4 303 XU Edward 2431 910 2 0 1521
40 ** Circuit Quebecois #4 303 MARTY Johann 2431 910 2 0 1521 T Sig
41 ** Circuit Quebecois #4 303 XU Tommy 2431 1742 2 0 689
42 ** Circuit Quebecois #4 303 DAM Liem 2431 2222 5 3 209
43 ** Circuit Quebecois #4 303 SICARD Luc 2431 2046 3 1 385
44 ** CHOPS Open 301 SICARD Nathan 2379 2105 5 3 274
45 ** Circuit Quebecois #2 301 SICARD Nicolas 2379 1316 2 0 1063
46 ** Circuit Quebecois #2 301 SICARD Luc 2379 1943 2 0 436
47 ** CHOPS Open 301 SIEU Peng Ho 2379 1969 2 0 410
48 ** CHOPS Open 301 SIEU Peng Ho 2379 1969 2 0 410
49 ** Circuit Quebecois #2 301 SIEU Peng Ho 2379 1969 2 0 410
50 ** Circuit Quebecois #2 301 SIEU Peng Ho 2379 1969 2 0 410
51 ** Circuit Quebecois #2 301 DAM Liem 2379 2296 9 7 83
52 ** CHOPS Open 301 KALEV Boris 2379 1736 2 0 643
53 ** CHOPS Open 301 SICARD Luc 2379 1943 2 0 436
54 ** CHOPS Open 301 MASSON-RATEL Laurent 2379 1935 2 0 444
55 ** CHOPS Open 301 MAJOR Gilles 2379 1673 2 0 706
56 ** Circuit Quebecois #2 301 LY Li Quan 2379 2098 5 3 281
57 ** Circuit Quebecois #2 301 XU Tommy 2379 1670 2 0 709
58 ** Circuit Quebecois #2 301 SIEU Vincent 2379 1541 2 0 838
59 ** CHOPS Open 301 COTE Samuel-CAP 2379 685 2 0 1694
60 ** CHOPS Open 301 DAIGLE Sylvain 2379 812 2 0 1567
61 ** Circuit Quebecois #2 301 JIN Tong 2379 2479 21 19 -100
62 ** Circuit Quebecois #2 301 XU Xian Rong 2379 908 2 0 1471 T Sig
63 ** CHOPS Open 301 GOURDEAU Charles 2379 362 2 0 2017 T Sig
64 ** CHOPS Open 301 ROUX Timothé 2379 806 2 0 1573 T Sig
65 ** CHOPS Open 301 PERION Cédric 2379 942 2 0 1437
66 ** CHOPS Open 301 GREGOIRE Daniel 2379 892 2 0 1487
67 ** Circuit Quebecois #1 300 LALONDE Marc 2348 860 2 0 1488
68 ** Circuit Quebecois #1 300 FOURNIER Émile 2348 1432 2 0 916
69 ** Circuit Quebecois #1 300 LY Edward 2348 2291 9 7 57
70 ** Circuit Quebecois #1 300 DUFRESNE Frédérik 2348 1822 2 0 526
71 ** Circuit Quebecois #1 300 GALARNEAU Patrick 2348 2260 9 7 88
72 ** Circuit Quebecois #1 300 COULOMBE Mario 2348 1518 2 0 830
73 ** Circuit Quebecois #1 300 SICARD Luc 2348 1847 2 0 501
74 ** Circuit Quebecois #1 300 DAM Liem 2348 2344 12 10 4
75 ** Circuit Quebecois #1 300 SIEU Peng Ho 2348 1990 3 1 358
76 ** Circuit Quebecois #1 300 SICARD Nathan 2348 2161 6 4 187
77 ** Circuit Quebecois #1 300 SICARD Nathan 2348 2161 6 4 187
78 ** 2014 Big Bang 292 SICARD Nathan 2303 1947 3 1 356
79 ** 2014 Big Bang 292 YUEN Stephanie 2303 2364 18 16 -61
80 ** 2014 Big Bang 292 YUEN Stephanie 2303 2364 18 16 -61
81 ** 2014 Big Bang 292 LEVEILLE Stéphane 2303 2104 6 4 199
82 ** 2014 Big Bang 292 LEVEILLE Stéphane 2303 2104 6 4 199
83 ** 2014 Big Bang 292 RAMIREZ Santiago 2303 2361 18 16 -58
84 ** 2014 Big Bang 292 POTVIN Gabriel 2303 2134 6 4 169
85 ** 2014 Big Bang 292 RAMIREZ Santiago 2303 2361 18 16 -58
86 ** 2014 Big Bang 292 GHOORBIN Hans 2303 100 2 0 2203 T Sig
87 ** 2014 Big Bang 292 TAN Anran 2303 2566 27 25 -263 T Sig
88 ** Trois-Rivières Open 2014 290 CALDERON Juan Andres 2259 2154 8 6 105
89 ** Circuit Québécois No.5 290 CALDERON Juan Andres 2259 2154 8 6 105
90 ** Trois-Rivières Open 2014 290 XU Tommy 2259 1455 2 0 804
91 ** Trois-Rivières Open 2014 290 XU Tommy 2259 1455 2 0 804
92 ** Circuit Québécois No.5 290 DUFRESNE Frédérik 2259 1773 2 0 486
93 ** Circuit Québécois No.5 290 LY Edward 2259 2025 5 3 234
94 ** Trois-Rivières Open 2014 290 PELLETIER Yoan 2259 628 2 0 1631
95 ** Trois-Rivières Open 2014 290 LANDRY-BELANGER Louis 2259 588 2 0 1671
96 ** Trois-Rivières Open 2014 290 VIGNEAULT Saona 2259 508 2 0 1751
97 ** Trois-Rivières Open 2014 290 POLSON Jordan 2259 529 2 0 1730
98 ** Trois-Rivières Open 2014 290 BUREAU Jean-Philippe 2259 2483 27 25 -224
99 ** Circuit Québécois No.5 290 GAUTHIER Carl 2259 2390 21 19 -131
100 ** Circuit Québécois No.5 290 LEVEILLE Stéphane 2259 2147 8 6 112
101 ** Circuit Québécois No.5 290 TRAN Brian 2259 1002 2 0 1257
102 ** Circuit Québécois No.5 290 LEVESQUE Marie-Andrée 2259 2226 11 9 33
103 ** Trois-Rivières Open 2014 290 LEMAY Martin 2259 784 2 0 1475
104 ** Trois-Rivières Open 2014 290 COULOMBE Mario 2259 1604 2 0 655
105 ** Trois-Rivières Open 2014 290 RAMIREZ Mariana 2259 816 2 0 1443
106 ** Trois-Rivières Open 2014 290 MICHAUD Michel 2259 1509 2 0 750
107 ** Circuit Québécois No.5 290 KRISHNAN Chandru 2259 2251 12 10 8
108 ** Circuit Québécois No.5 290 KRISHNAN Chandru 2259 2251 12 10 8
109 ** Trois-Rivières Open 2014 290 SICARD Luc 2259 1440 2 0 819
110 ** Trois-Rivières Open 2014 290 SICARD Nicolas 2259 1092 2 0 1167
111 ** Circuit Québécois No.5 290 FLEURANT Hugo 2259 1792 2 0 467
112 ** Trois-Rivières Open 2014 290 PARADIS PLOURDE Étienne 2259 1904 3 1 355
113 ** Circuit Québécois No.5 290 MO Chen Ming 2259 2412 24 22 -153
114 ** Circuit Quebecois #1 286 DANG Vu Hoang 2272 2054 5 3 218
115 ** Circuit Quebecois #1 286 SIEU Peng Ho 2272 2146 8 6 126
116 ** Circuit Quebecois #1 286 SIEU Peng Ho 2272 2146 8 6 126
117 ** Circuit Quebecois #1 286 MAGNI Alexandre 2272 1910 3 1 362
118 ** Circuit Quebecois #1 286 JEAN Camille 2272 853 2 0 1419
119 ** Circuit Quebecois #1 286 JEAN Camille 2272 853 2 0 1419
120 ** Circuit Quebecois #1 286 GABORIAUD Julien 2272 2021 5 3 251
121 ** Trois-Rivières Open 282 GABORIAUD Julien 2186 1964 5 3 222
122 ** Trois-Rivières Open 282 FINOL CANTIN Eduardo 2186 883 2 0 1303
123 ** Trois-Rivières Open 282 DUFRESNE Frédérik 2186 1241 2 0 945
124 ** Trois-Rivières Open 282 PAGÉ-GUIOT Zacharie 2186 779 2 0 1407
125 ** Trois-Rivières Open 282 DELAIR Guillaume 2186 1604 2 0 582
126 ** Trois-Rivières Open 282 ZHANG Wenbin 2186 1659 2 0 527
127 ** Trois-Rivières Open 282 KALEV Boris 2186 1246 2 0 940
128 ** Trois-Rivières Open 282 COULOMBE Annie 2186 2293 21 19 -107
129 ** Trois-Rivières Open 282 MASSON-RATEL Laurent 2186 1984 5 3 202
130 ** Trois-Rivières Open 282 FLEURY Jean-François 2186 868 2 0 1318
131 ** Trois-Rivières Open 282 LY Li Quan 2186 2220 15 13 -34
132 ** Trois-Rivières Open 282 BUREAU Jean-Philippe 2186 2512 30 28 -326
133 ** Trois-Rivières Open 282 RAMIREZ Santiago 2186 2021 6 4 165
134 ** Big Bang 2013 280 PARADIS Mario 2164 1480 2 0 684 T Sig
135 ** Big Bang 2013 280 CARRINGTON Richard Sean 2164 2007 6 0 157 T Sig
136 ** Big Bang 2013 280 KRISHNAN Chandru 2164 2280 21 0 -116 T Sig
137 ** Big Bang 2013 280 KAPRIELIAN Sevag 2164 2340 24 0 -176 T Sig
138 ** Big Bang 2013 280 SIEU Peng Ho 2164 2100 9 0 64 T Sig
139 ** Big Bang 2013 280 SIEU Peng Ho 2164 2100 9 0 64 T Sig
140 ** Big Bang 2013 280 SICARD Nathan 2164 1448 2 0 716 T Sig
141 ** Big Bang 2013 280 DELAIR Guillaume 2164 1683 2 0 481 T Sig
142 ** Big Bang 2013 280 DELAIR Guillaume 2164 1683 2 0 481 T Sig
143 ** Big Bang 2013 280 SUBOTYAK Ivan 2164 1459 2 0 705 T Sig
144 ** Big Bang 2013 280 GABORIAUD Julien 2164 1932 5 0 232 T Sig
145 ** Big Bang 2013 280 SIEU Vida 2164 1287 2 0 877 T Sig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOUTORBE Geoffrey loses the following matches and wins these matches

Event   VS W
Rtng
L
Rtng
W
Gain
L
Lose
Diff T
1 ** Trois Rivieres Open 2015 307 SICARD Nathan 1942 2413 33 31 -471
2 ** Trois Rivieres Open 2015 307 BERNADET Antoine 3112 2413 2 0 699
3 ** Trois Rivieres Open 2015 307 MEDJUGORAC Marko 3032 2413 2 0 619
4 ** Trois Rivieres Open 2015 307 SICARD Nathan 1942 2413 33 31 -471
5 ** Trois Rivieres Open 2015 307 CHAN Isaac 1866 2413 33 31 -547
6 ** Big Bang 2015 306 LIU Jason 2384 2392 12 10 -8
7 ** ADD matches Circuit #4 306 BOULANGER Sylvain 2244 2392 21 19 -148
8 ** Circuit Québécois No. 5 304 HAZIN Jeremy 2969 2347 2 0 622
9 ** Circuit Québécois No. 5 304 LY Edward 2356 2347 12 10 9
10 ** Circuit Quebecois #4 303 CHAN Isaac 1266 2431 33 0 -1165
11 ** Circuit Quebecois #4 303 GALARNEAU Patrick 2247 2431 24 22 -184
12 ** Circuit Quebecois #4 303 XU Tommy 1742 2431 33 31 -689
13 ** Circuit Quebecois #4 303 DAM Liem 2222 2431 27 25 -209
14 ** Circuit Quebecois #4 303 GAUTHIER Carl 2438 2431 12 10 7
15 ** Circuit Quebecois #4 303 GAGNON Jean-Philippe 2917 2431 2 0 486
16 ** Circuit Quebecois #4 303 MEDJUGORAC Marko 3015 2431 2 0 584
17 ** Circuit Quebecois #4 303 GAUTHIER Carl 2438 2431 12 10 7
18 ** Circuit Quebecois #2 301 CIPRIAN Cojanu 2174 2379 27 0 -205 T Sig
19 ** Circuit Quebecois #2 301 GABORIAUD Julien 2302 2379 18 16 -77
20 ** Circuit Quebecois #2 301 DECARY Jeff 2816 2379 2 0 437
21 ** Circuit Quebecois #2 301 GAUTHIER Carl 2383 2379 12 10 4
22 ** CHOPS Open 301 BERNADET Antoine 2955 2379 2 0 576
23 ** CHOPS Open 301 GAGNON Jean-Philippe 2864 2379 2 0 485
24 ** CHOPS Open 301 DECARY Jeff 2816 2379 2 0 437
25 ** Circuit Quebecois #1 300 LEVEILLE Patrick 2327 2348 12 10 -21
26 ** Circuit Quebecois #1 300 THERIAULT Mathieu 2846 2348 2 0 498
27 ** Circuit Quebecois #1 300 YUEN Sara 2504 2348 6 4 156
28 ** Circuit Quebecois #1 300 LEVEILLE Patrick 2327 2348 12 10 -21
29 ** 2014 Big Bang 292 CALDERON Juan Andres 2168 2303 21 19 -135
30 ** 2014 Big Bang 292 LY Edward 2171 2303 21 19 -132
31 ** 2014 Big Bang 292 BISHOP Jordan 2237 2303 18 16 -66
32 ** 2014 Big Bang 292 TAN Anran 2566 2303 5 0 263 T Sig
33 ** 2014 Big Bang 292 GABORIAUD Julien 2230 2303 18 16 -73
34 ** 2014 Big Bang 292 RAMIREZ Santiago 2361 2303 9 7 58
35 ** Trois-Rivières Open 2014 290 SICARD Nathan 1673 2259 33 31 -586
36 ** Circuit Québécois No.5 290 DAM Liem 2376 2259 8 6 117
37 ** Circuit Québécois No.5 290 RAMIREZ Santiago 2330 2259 9 7 71
38 ** Circuit Québécois No.5 290 CALDERON Juan Andres 2154 2259 21 19 -105
39 ** Circuit Québécois No.5 290 ZHANG Wenbin 1771 2259 33 31 -488
40 ** Circuit Québécois No.5 290 SICARD Nathan 1673 2259 33 31 -586
41 ** Circuit Quebecois #1 286 DECARY Jeff 2794 2272 2 0 522
42 ** Circuit Quebecois #1 286 GAUTHIER Carl 2277 2272 12 10 5
43 ** Circuit Quebecois #1 286 DECARY Jeff 2794 2272 2 0 522
44 ** Circuit Quebecois #1 286 NGUYEN Bao 2659 2272 3 1 387
45 ** Circuit Quebecois #1 286 DUMOULIN Félix 2231 2272 15 13 -41
46 ** Circuit Quebecois #1 286 PARADIS PLOURDE Étienne 2118 2272 24 22 -154
47 ** Trois-Rivières Open 282 PARADIS PLOURDE Étienne 2175 2186 12 10 -11
48 ** Trois-Rivières Open 282 THERIAULT Pierre-Luc 3581 2186 2 0 1395
49 ** Trois-Rivières Open 282 COUTAUDIER Félix 2204 2186 12 0 18 T Sig
50 ** Big Bang 2013 280 MASSON-RATEL Laurent 2075 2164 18 16 -89 T Sig
51 ** Big Bang 2013 280 DAM Liem 2357 2164 6 4 193 T Sig
52 ** Big Bang 2013 280 DAUPLAISE Catherine 1987 2164 24 22 -177 T Sig
53 ** Big Bang 2013 280 CARRINGTON Richard Sean 2007 2164 24 22 -157 T Sig